Truskolaski: Klasa średnia będzie jeździć samochodami

– Trzeba (mieszkańcom) pokazywać alternatywy – mówi o transporcie miejskim prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski. Za przykład podaje Kopenhagę, w której istnieje równy udział transportu samochodowego, publicznego i rowerowego. Prezydent Białegostoku nie ma jednak wątpliwości, że wybór środka transportu zależeć będzie od tego, ile czasu będą mieli mieszkańcy i jak zasobny będą mieli portfel. O tym, kto powinien mieć przywileje a kto ponosić koszty nowej mobilności w miastach będą dyskutować samorządowcy i liderzy biznesu podczas X Kongresu Regionów we Wrocławiu. Tadeusz Truskolaski będzie jednym z prelegentów segmentu tematycznego Mobilność.