Sutryk o wyzwaniach samorządu: Nie da rady bez współpracy

Przed X Kongres Regionów zapytaliśmy prezydentów największych miast, jakie są największe wyzwania stojące przed polskimi samorządami. Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wymienił dwa. O obu wyzwaniach liderzy samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych rozmawiać będą 11-12 czerwca we Wrocławiu.

Jakie są największe wyzwania stojące przed polskimi samorządami? Organizatorzy X Kongresu Regionów zadali to pytanie prezydentom największych polskich miast i regionów. – Nie da rady sprawnie rozwiązywać wyzwań, które są przed samorządem, bez dobrosąsiedzkiej współpracy z samorządami ościennymi – odpowiedział prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, podając za przykład sferę transportu. Jako drugie wyzwanie wskazał potrzebę budowania spójności społecznej, polegającą na pokonywaniu partykularnych interesów różnych grup. O obu wyzwaniach liderzy samorządów i biznesu będą rozmawiać podczas X Kongresu Regionów, który odbędzie się 11 i 12 czerwca we Wrocławiu.