Samorząd 2030 i dalej: Technologia kontra trendy społeczne w planowaniu strategicznym

  • Świat 2030 – jakie technologie będą dostępne i jak będą wpływały na funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie
  • Zmiany klimatyczne – jakie dostosowania będą konieczne w latach 2020 – 2030
  • Migracje klimatyczne – czy ziszczą się prognozy masowych przepływów ludzi w poszukiwaniu wody i żywności
  • Trendy polityczne – autorytaryzm i centralizacja czy demokratyzacja dzięki cyfryzacji
  • Edukacja i ochrona zdrowia – wnioski z przemian technologicznych dla planowania budżetów
  • Trendy demograficzne i przepływy ludności – ile miast będzie w Polsce w 2030 roku