Czy czas na ucieczkę od wolności w zarządzaniu przestrzenią? Jak zapanować nad chaosem w przestrzeni?

Perspektywa strategiczna

 • Jakość zamieszkiwania – problem deweloperów, czy gmin? Czy deweloperzy powinni budować szkoły i przedszkola?
 • Przestrzeń i transport – czy i gdzie wciąż jest rynek na rozlewające się poza miasto mrówkowce? Czy ktokolwiek chce podmiejskich dzielnic willowych?
 • Gminy i zarządzanie tkanką ekonomiczną – w jakim horyzoncie da się planować? Co teraz się opłaca?
 • Czy centrum miasta to przeżytek? Centra zdecentralizowane i los zabytkowej tkanki.
 • Możemy osiedlić 300 milionów ludzi. Kto jeszcze potrzebuje planów zagospodarowania przestrzennego?
 • Estetyka przestrzeni – czy jest funkcją wartości? Co rządzi wartością nieruchomości?
  Jak gminy mogą bardziej efektywnie ją monetyzować dla dobra służących mieszkańcom budżetów?

 

Taktyka i narzędzia

 • Jak przyspieszyć pokrywanie gminy planami miejscowymi z korzyścią dla mieszkańców i deweloperów?
 • Jakie standardy urbanistyczne należy przyjmować do nowych planów miejscowych, by powstrzymać rozlewanie się miast i niekontrolowany wzrost kosztów infrastruktury?
 • Na ile powiaty powinny mieć możliwość oceny standardów urbanistycznych przyjętych przez okoliczne gminy?
 • Jak bardziej sprawiedliwie rozłożyć koszty i zyski rozwoju przestrzennego między wszystkich graczy: samorząd, deweloperów, mieszkańców i dostawców mediów?
 • Jak zlikwidować anomalie w dostępie do informacji i procesie decyzyjnym planowania przestrzennego – apel o transparentność kontaktów samorządu z deweloperami
 • Planowanie w oparciu o dane. Jakie narzędzia i dane posiada samorząd do prowadzenia realistycznych symulacji skutków planów miejscowych i WZ-ek?