Piotr Wołkowiński

Specjalista od zmiany i innowacji społecznych. Wieloletni animator sieci 3 sektora i prezes stowarzyszeń. Konsultant w dziedzinach takich jak rozwój zrównoważony, polityka społeczna, ekonomia społeczna, nowe formy zarządzania, procesy partycypacyjne np: opracowanie kryteriów jakości przez wszystkich mających do czynienia z usługami opiekuńczymi, lub budowa społeczości lokalnej na trudnym osiedlu. Obywatel brytyjski, po 35 latach pracy we Francji mieszka i pracuje od kilku lat w Polsce. Doradca prezydentów miast w rewitalizacji lub polityce społecznej, architekt procesu budowy partycypatywnej planu wsparcia ekonomii społecznej na Pomorzu. Prowadzi proces zbierania żywej pamięci mieszkańców dzielnicy Gdańska.

 

Powrót do listy prelegentów