Brian Rollo

Członek zarządu miasta Preston

przez 40 lat prowadził badania aerodynamiczne m.in. Jaguara, Tornado, Typhoon i F-35B. W 2002 r. został wybrany radnym miejskim Preston. Zasiadał w wielu komisjach, był członkiem komisji kontroli rozwoju. W latach 2011-2017 szefował komisji planowania. Ustąpił, żeby zostać burmistrzem Preston. Obecnie na stanowisku członka komitetu wykonawczego ds. środowiska.


 

Powrót do listy prelegentów