Jessica Linington

Koordynator projektu „Citizen sensing”, Bristol

Menedżer ds. uczenia się, tworzy nowe programy współpracy (współdzielenia umiejętności, narzędzi i metod działania) ze społecznościami i organizacjami społecznymi w mieście. Skoncentrowana na umiejętnościach cyfrowych, technologiach teledetekcji, projektach internetowych. Jej celem jest poszerzenie kręgu odbiorców produktów cyfrowych poprzez poprawę dostępu do usług i wyrównanie szans.

 

 

Powrót do listy prelegentów