Martin Neubert

Menedżer agencji mieszkaniowej miasta Chemnitz

dyplomowany inżynier (urbanistyka i planowanie lokalne). Od 2010 r. w prywatnej firmie urbanistycznej WGS mbH – praca konceptualna dla ponad 25 miast w Saksonii, m.in. plany rozwoju komunalnego, udział w niemieckich i europejskich programach grantowych. Od 2012 r. – menadżer projektu Agentur StadtWohnen Chemnitz (w ramach URBACT Good Practice), którego celem jest reaktywacja nieużywanych budynków w Chemnitz. Od 2018 r. – kierownik projektu URBACT Transfer Network ALT/ BAU.

 

Powrót do listy prelegentów