Wessel Badenhorst

Prezes Urban Mode, ekspert URBACT

Konsultant z rozległym doświadczeniem w lokalnym rozwoju gospodarczym i rewitalizacji obszarów miejskich. Pochodzi z Cape Town (RPA), w 2000 r. przybył do Irlandii i pracował dla lokalnych władz w Dublinie jako urzędnik ds. rozwoju gospodarczego. Magister studiów menadżerskich (Dublin City University) oraz prawa i psychologii (Uniwersytet w Pretorii). W lipcu 2015 r. założył firmę Urban Mode Ltd – pomaga lokalnym władzom, firmom i organizacjom społecznym ocenić wyzwania i tworzyć wspólne strategie. Główny ekspert programu UE URBACT. Od września 2015 r. pracuje z 10 mniejszymi miastami w projekcie City Centre Doctor, którego celem jest wypracowanie strategii rewitalizacji centrów miast.

 

 

Powrót do listy prelegentów