Beata Maciejewska

Pełnomocniczka prezydenta Słupska Roberta Biedronia ds. zrównoważonego rozwoju.  

Zajmuje się zintegrowanym podejściem do kwestii środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Szefowa zespołu ds.  strategii rozwoju miasta 2017-22 która wdrożyła innowacyjne, "zielone" rozwiązania a także szereg rozwiązań równościowych.  Pracowała nad przyjęciem Karty Różnorodności i powołaniem Rady Kobiet przy prezydencie miasta.  Współinicjatorka samorządowej Sieci dla Równości, która gromadzi przedstawicielki urzędów z całej Polski działających na rzecz równości. 

 

 

 

Powrót do listy prelegentów