Anna Mieczkowska

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała nauczanie początkowe na Wydziale Humanistycznym. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na czterech uczelniach: z logopedii na Uniwersytecie Szczecińskim, z organizacji i zarządzania "Menedżer w Oświacie" w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej, z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim oraz "Zdrowie Publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia" na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jest specjalistką z zakresu oligofrenopedagogiki.

Działalność samorządowa:
Od grudnia 2011 - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Od stycznia 2010 do grudnia 2011 - zastępca Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Działalność polityczna:

Od 2003 r. członek Platformy Obywatelskiej. Wiceprzewodnicząca Zarządu Platformy Obywatelskiej w powiecie kołobrzeskim.

Ważniejsze etapy kariery zawodowej:

W latach 2007-2010 była dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołobrzegu. Od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 roku pełniła funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Kołobrzeg, mając w swoich kompetencjach sprawy społeczne, oświatę, sport, kulturę i promocję miasta.

Działalność społeczna:

W 2008 roku -  założyła Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka".

Członek Ruchu Olimpiad Specjalnych.
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu.

Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Powrót do listy prelegentów