Łukasz Olipra

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Łukasz Olipra jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W 2009 r. obronił pracę doktorską pt. „Liberalizacja rynku usług transportu lotniczego w Unii Europejskiej i jej skutki”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z transportem lotniczym, rozwojem regionalnym, a przede wszystkim oddziaływaniem transportu lotniczego na gospodarki miast i regionów. Był pomysłodawcą i głównym wykonawcą w projekcie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, którego efektem była monografia wydana w 2014 r. pt. „Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Polsce”. Jest autorem licznych artykułów naukowych, regularnie uczestniczy w zagranicznych konferencjach poświęconych tematyce transportu lotniczego. Jest członkiem międzynarodowego projektu ATARD - Air Transport and Regional Development finansowanego ze środków europejskiego Programu COST (European Cooperation in Science and Technology). W latach 2013-2014 realizował we współpracy i na rzecz Portu Lotniczego Wrocław S.A. projekt „Zwiększenie liczby pasażerów w Porcie Lotniczym we Wrocławiu poprzez poprawę jakości funkcjonowania portu i świadczonych usług oraz poszerzenie i uatrakcyjnienie siatki połączeń lotniczych”. Współpracuje również z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu terytorialnego w charakterze eksperta.

 

Powrót do listy prelegentów