Jarosław Wypyszyński

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Socjolog specjalizujący się w dziedzinie  socjoekonomii, koordynator działań partnerskich Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych,  odpowiedzialny za organizację wydarzeń takich jak, spotkania sieciujące, ekspert woj. Kujawsko-pomorskiego w zakresie sieciowania PES, ekspert w sprawach społecznych rewitalizacji (utworzenie 24 partnerstw lokalnych wokół tematyki rewitalizacji), konsultacje rozwiązań rewitalizacyjnych w ramach gmin woj. WLKP, konsultacje rewitalizacji pokopalnianych, wiejskich, miejskich, w tym na obszarach zdegradowanych, wdrażanie rozwiązań przedsiębiorczości społecznej w tematykę rewitalizacji, praca nad powołaniem 67 spółdzielni socjalnych, od 10 lat związany z przedsiębiorczością społeczną, Prezes Zarządu Fundacji Forum Rozwoju, zaangażowany w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w ramach WTZ, ekspert w zakresie tworzenia innowacyjnych modeli przedsiębiorczości społecznej, senior ekspert w zakresie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w samorządach, organizator środowiska lokalnego wokół tematyki rewitalizacji, opracowywanie koncepcji aktywnych działań projektowych na terenach rewitalizowanych, wypracowywanie trwałych modelów zmiany społecznej na terenach rewitalizowanych. 

 

Powrót do listy prelegentów