Aldo Vargas-Tetmajer

Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT w Związku Miast Polskich.

Nadzoruje działania polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją naborów i dokonań sieci projektowych URBACT. Zajmuje się również facylitacją spotkań warsztatowych dla partnerów sieci URBACT.

 

 

Powrót do listy prelegentów