Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

Wiceprzewodniczący oraz Członek Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów.

Uczestniczy w pracach Komisji COTER (Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz CIVEX (Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych).

Sprawozdawca opinii na temat przyszłości finansów Unii Europejskie.

 

 

Powrót do listy prelegentów