Joanna Furmaga

Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Aktywistka i menadżerka organizacji pozarządowych. Od ponad dwudziestu lat działa na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Członkini Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)2014-2020. Współinicjatorka i jedna z liderek ruchu społecznego rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce „Więcej niż Energia” skupiającego ponad 150 podmiotów instytucjonalnych, w tym województwa samorządowe, miasta, gminy wiejskie, instytucje naukowe, organizacje społeczne i branżowe.

 

 

Powrót do listy prelegentów