Danuta Oczachowska

Danuta Oczachowska od 2009 roku jest Doradcą Prezesa Fortum  Power & Heat Polska Sp. z o.o. Pełniąc ta funkcję jest odpowiedzialna przede wszystkim  za  relacje Fortum z  Gminą Wrocław oraz za współpracę z odbiorcami ciepła.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Cieplnej jako Referent ds. technicznych i kontynuuje aż do teraz. Gdy w 1993 roku firma przekształciła się w MPEC Sp. z o.o. objęła w niej stanowisko Kierownika Zakładu Eksploatacji Systemu Ciepłowniczego we Wrocławiu. Od roku 1997 do 2000 pełniła funkcję Członka Zarządu. Następnie po wejściu firmy na Giełdę objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Była odpowiedzialna za eksploatację całego systemu ciepłowniczego, obsługę Klienta, nowe i bieżące inwestycje. W 2005 roku właścicielem firmy została fińska korporacja Fortum Oy. W latach 2006-2009 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Fortum Power and Heat Polska we Wrocławiu. Po zmianie struktury organizacyjnej w strukturę procesową od października 2009 roku sprawuje, do dnia dzisiejszego, funkcję Doradcy Prezesa Zarządu.

Danuta Oczachowska jest Absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła Studium Podyplomowe Zarządzanie Pracą w Przedsiębiorstwie, posiada uprawnienia do obejmowania stanowisk w Zarządach Spółek i Rad Nadzorczych.

 

Powrót do listy prelegentów