Jan Grześkowiak

Prezes CRK Energia.

Współtwórca Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA. Prezes OZC od powstania (1991) do 2003 r.  Realizował zręby lokalnego systemu elektroenergetycznego: źródło kogeneracyjne (EC) 5,5 MWe  z turbiną gazową (projekt sfinansowany w 60% z grantu Banku Światowego) zasilające strategiczne obiekty Ostrowa Wielkopolskiego (stacja uzdatniania i przesyłu wody, przepompownia główna ścieków, oczyszczalnia ścieków). W okresie 2004-2016 zarządzał kilkunastoma systemami ciepłowniczymi. Obecnie w Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim współtworzy lokalny rynek energetyczny i samowystarczalność energetyczną miasta.

 

Powrót do listy prelegentów