Beata Jędrzejewska-Kozłowska

Dyrektor Biura Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Lublin.

Odpowiada za politykę energetyczno- klimatyczną miasta, optymalizację zużycia energii i zakup mediów. Starania o poprawę efektywności energetycznej w Lublinie są doceniane w wielu konkursach i zaproszeniach do realizacji projektów międzynarodowych.

Od lutego 2017 roku jest odpowiedzialna również za rozwój elektromobilności w Lublinie.

Stworzyła ze Współpracownikami z Urzędu Miasta Lublin rzetelny, wartościowy Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Lublina. W latach 2014- 2015 przeszkoliła ponad 800 osób w Polsce z zasad tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej.

Ukończyła Politechnikę Warszawską, specjalność systemy ochrony atmosfery.

Była wykładowcą ochrony powietrza na wielu szkoleniach przeznaczonych dla pracowników administracji, przemysłu, wojska i biur projektowych. Wiedzę o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i sposobach ograniczania emisji przekazywała także studentom studiów dziennych i podyplomowych lubelskich uczelni.

 

Powrót do listy prelegentów