Adam Sawicki

Adam Sawicki - ur.  1978, absolwent integracji europejskiej i studiów podyplomowych z zarządzania projektami unijnymi. Od 2006 r. pracuje w Urzędzie Miejskim w Koszalinie zajmując się sprawami z zakresu rozwoju miasta oraz wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym międzynarodowych. Od września 2015 r. do maja 2018 r. pełnił funkcję lokalnego koordynatora projektu „PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne” w ramach Programu Operacyjnego URBACT III na lata 2014-2020, w którym uczestniczyło Miasto Koszalin.

 

Powrót do listy prelegentów