Jacek Mizak

Ekspert w zakresie polityk publicznych z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej. Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki koordynując, jako dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju  m.in. negocjacje w ramach Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu oraz przygotowanie ci organizację 19 sesji Konferencji Stron Konwencji (COP19) w Warszawie w 2013 roku. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i e-mobility. Pragmatyczny entuzjasta gospodarki współdzielonej oraz nowoczesnych technologii, w tym odnawialnych źródeł energii i elektromobilności, jako nowych kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki.  Obecnie prowadzi własną działalność konsultingowo-doradczą oraz współpracuje z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych.

 

Powrót do listy prelegentów