Jacek Grunt-Mejer

Pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji.

Psycholog, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, autor bloga „Strefa Piesza”, ekspert zajmujący się zrównoważonym transportem, przestrzenią publiczną oraz bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów.

Współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli, Sejmem, Ministerstwem Rozwoju i Infrastruktury.

Od września 2015 roku koordynuje wdrażanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz prowadzi zajęcia w School of Ideas na Uniwersytecie SWPS

 

 

Powrót do listy prelegentów