Piotr Matczak

Piotr Matczak jest kierownikiem Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych W Instytucie Socjologii UAM. Prowadzi badania w zakresie zarządzania lokalnego, nauki o środowisku, zarządzania ryzykiem powodziowym, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodnej. Brał udział w wielu badaniach międzynarodowych. Obecnie kieruje projektami badawczymi: "Monitoring wizyjny jako narzędzie zapobiegania przestępczości" i "Wpływ zmiany ram instytucjonalnych na świadczenia ekosystemów dostarczane spoecznościom lokalnym przez drzewa i krzewy" oraz jest członkiem zespołów realizujących projekty: "Natural flood retention on private land" i "Recepcja konsultacji społecznych przez elity lokalne - porównawcze studium przypadku".

 

Powrót do listy prelegentów