Michał Dec

Z-ca Burmistrza Miasta Biłgoraj

Z Samorządem gminnym jestem związany od 1990 roku. Przez 10 lat byłem Burmistrzem Tarnogrodu. W 1990 roku zainicjowałem w gminie Tarnogród budowę pierwszej sieci gazowej poza krajowym systemem dystrybucji gazu ziemnego. Od 1.01.2007 r. pełnię funkcję Z-cy Burmistrza Miasta Biłgoraj. Jestem odpowiedzialny za realizację inwestycji miejskich oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Miasto Biłgoraj przez ostatnich kilka lat uzyskuje czołowe lokaty w kraju w konkursach organizowanych m.in. przez Związek Powiatów Polskich, Wspólnotę, Rzeczpospolitą, Politechnikę Warszawską. Najbardziej aktualne wyróżnienie to II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii gminy miejskie i miejsko – wiejskie za 2017 r. oraz I miejsce jako Lider Rankingu Energii Odnawialnej.

 

Powrót do listy prelegentów