Łukasz Franek

Zastępca Dyrektora ds. Transportu w ZIKiT w Krakowie

Łukasz Franek jest obecnie Zastępcą Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Jest odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego i zarządzanie ruchem, w tym rowerowym oraz pieszym.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, po okresie edukacji pozostał na Uczelni, gdzie przez dziesięć lat koordynował projekty unijne oraz krajowe w tematyce zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu. Otwarty doktorat z oceny ryzyka zdarzeń z udziałem pieszychw transporcie zbiorowym. Autor publikacji naukowych
w tematyce zrównoważonej mobilności, między innymi analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania stref ograniczonego ruchu oraz organizacji transportu zbiorowego. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu analiz i ekspertyz w zakresie zarządzania mobilnością w obszarach zurbanizowanych, w tym największych polskich miastach. Autor lub współautor strategii systemów transportowych dla polskich miast, zarządzania transportem zbiorowym, planów mobilności, systemów carsharingu oraz bikesharingu, a także korytarzy zeroemisyjnych.

 

Powrót do listy prelegentów