Katarzyna Ziemann

Wicedyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych

Katarzyna Ziemann  –  wicedyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki budżetowej miasta Gdynia (http://lis.gdynia.pl/), koordynatorka pan-europejskich i krajowych projektów w obszarze innowacji społecznych i partycypacji; współodpowiedzialna za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie partycypacji oraz współpracę miedzysektorową dotyczącą kreowania przyjaznych różnym grupom mieszkańców rozwiązań miejskich, w tym realizację działań związanych z uzyskaniem przez Gdynię tytułu Miasta Przyjaznego Seniorom - WHO Global Network of Age – Friendly Cities and Communities oraz wdrażanie inkubatora innowacji społecznych jako trwałego instrumentu poszukiwania i rozwijania pomysłów i projektów odpowiadających na potrzeby różnych grup mieszkańców i integrację międzypokoleniową.

 

Powrót do listy prelegentów