Paweł Silbert 

Prezydent Jaworzna

Rrodził się 7 lutego 1962 r. w Kamiennej Górze.

Z wykształcenia magister ekonomii. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami UE oraz zarządzania projektami na AGH w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z retoryki na UJ, UP Jana Pawła II w Krakowie.

W 1998 r. uzyskał mandat radnego, od 2002 r. prezydent Jaworzna. Był inicjatorem powstania i jest obecnym prezesem Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. Zawodowo był związany z energetyką. Pracuje również w zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, jest jego przedstawicielem w Komitecie Monitorującym - RPO WSL 2014-2020. Za zasługi dla rozwoju miasta został w 2013 r. uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Otrzymał również liczne odznaczenia państwowe i resortowe.

Pod jego kierownictwem Jaworzno mocno się przeobraziło, czego następstwem są wyróżnienia w licznych konkursach i rankingach. Od wielu lat wspiera rozwój górnictwa i energetyki w Jaworznie, realizowanej z poszanowaniem zasobów środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Prywatnie jest wielbicielem muzyki blues-rockowej, gra na gitarze elektrycznej. Z pasją kolekcjonuje minerały i fotografuje.

 

Powrót do listy prelegentów