Magdalena Wrzesień

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Architektka i urbanistka, projektantka z ponad 12-letnim doświadczeniem w planowaniu przestrzennym i projektowaniu urbanistycznym. Zajmuje się problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Doświadczenie w opracowywaniu różnorodnych projektów rewitalizacyjnych, w tym kierunków przekształceń i rozwoju terenów poprzemysłowych, przy uwzględnieniu podejścia partycypacyjnego oraz metody charrette. Od ponad 8 lat nauczyciel akademicki na kierunku architektonicznym, prowadzi seminaria projektowe z zakresu projektowania urbanistycznego. Sekretarz Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów oraz pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Warszawa ds. rewitalizacji.

 

Powrót do listy prelegentów