Tadeusz Ferenc

Prezydent Rzeszowa

Tadeusz Ferenc, syn Stanisława i Katarzyny, z domu Rzepka, urodził się 10 lutego 1940 r. w Rzeszowie. W 1956 roku podjął pracę w Rzeszowskiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (PZL). Poznał wtedy życie zwykłego robotnika. W 1960 roku trafił do WSK-PZL Świdnik, gdzie pracował do 1972 r. W 1963 roku zdał maturę w Świdnickim Technikum Mechanicznym, następnie rozpoczął studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, które ukończył w 1970 r. Podjął studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1973) i w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1976).

Od 1972 roku sprawował funkcje kierownicze w różnych rzeszowskich przedsiębiorstwach, m.in. w przedsiębiorstwie „Transbud" w Rzeszowie (stanowisko zastępcy dyrektora). Od 1981 roku przez trzy lata przebywał - wraz z firmą „Budimex" - na kontraktach zagranicznych w Libii.

Po powrocie do kraju został głównym księgowym i zastępcą dyrektora w Zakładach Naprawy Samo-chodów w Rzeszowie. W latach 1985-1991 był dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w 1992 roku pełnił funkcję głównego księgowego, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych w Polsrebrze w Rzeszowie, a następnie był prezesem rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto" (od 1993 r.).

Do 1981 roku pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Osiedla „Nowe Miasto - Drabinianka". W1994 roku został radnym Miasta Rzeszowa. W dniu 19 października 2001 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IV kadencji, wybrany z listy SLD w okręgu rzeszowskim.

Dnia 10 listopada 2002 r. złożył mandat poselski w związku z wyborem na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa - po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich. Na kolejne kadencje został wybrany, zdo-bywając-. w 2006 r. - prawie 77% głosów; w 2010 r. -ponad 53% głosów; w 2014 r. - około 66% głosów.

Tadeusz Ferenc potrafi skutecznie konsolidować lokalną społeczność. Uwagę skupia na zagadnieniach gospodarczych, zabiegając o firmy i inwestycje z kręgu innowacji i wysokich technologii, dzięki czemu Rzeszów stał się atrakcyjny dla inwestorów. Jako prezydent miasta kładzie nacisk na inwestycje drogowe, budownictwo mieszkań, transport, rozwój nowoczesnej komunikacji miejskiej.

Dzięki Jego staraniom zwiększyła się powierzchnia i liczba mieszkańców miasta (z 54 km kw. i 159 tys. mieszkańców w 2005 r. do ponad 120 km kw. i ponad 200 tys. mieszkańców obecnie). Jest inicjatorem i twórcą strategii marki i promocji miasta pod hasłem „Rzeszów - stolica innowacji". Wspiera rozwój rzeszowskich szkół wyższych.

Za działalność polityczną i samorządową oraz pracę społeczną Tadeusz Ferenc został uhonorowany wieloma orderami, odznaczeniami i wyróżnieniami, w tym:

- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989),
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej (2005),
- Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce (2010),
- Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2014).
- Tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej (2017).

W 2016 roku Tadeusz Ferenc znalazł się, według rankingu „Dziennika Gazety Prawnej", w gronie 50 najbardziej wpływowych ludzi polskiej gospodarki.

Od wczesnej młodości był - i jest nadal - sportowcem z zamiłowania i wielkim sympatykiem sportu.

 

Powrót do listy prelegentów