Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, polityk i działacz społeczny.

W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego, inicjator Konwentu Marszałków.

Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W obecnej kadencji członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej.

 

Powrót do listy prelegentów