Elżbieta Anna Polak

Marszałek województwa lubuskiego

W administracji publicznej pracuje 38 lat, a w samorządzie 28 lat. Dzięki jej osobistemu wkładowi, zaangażowaniu i determinacji zrealizowanych zostało wiele pomysłów ważnych dla regionu lubuskiego i jego mieszkańców. Poprzez swoją działalność, aktywny udział w życiu politycznym i społecznym kreuje i realizuje zadania, które znacząco wpływają na poprawę życia społecznego, standardów i jakości życia publicznego oraz rozwój cywilizacyjny regionu lubuskiego. Ceni tradycję, dba o kulturę. Uczyniła z Lubuskiego swoje i nasze miejsce na Ziemi. Lubuskie to jest jej miejsce na ziemi.

To pod jej nadzorem region zdobył II miejsce w Polsce i nagrodę 55 mln. Euro za dobre wdrażanie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który nadzoruje od 2008 r. W 2014 roku pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak przygotowany został Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, który jest obecnie z powodzeniem wdrażany w województwie lubuskim.

W 2013 r w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów, otrzymała Złotą Antenę w kategorii Człowiek Roku, za to, że   "jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". W 2013 roku odznaczona medalem Pro Patria za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju demokracji lokalnej w Polsce i na świecie oraz za propagowanie idei samorządności. Tego samego roku uhonorowana złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu. W 2015 roku, w 25 rocznicę odrodzenia samorządu w Polsce z rąk Prezydenta RP odebrała Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2016 roku marszałek uhonorowana została Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU 2015 w kategorii specjalnej POLITYK. Kapituła doceniła marszałek za zaangażowanie w rozwój samorządności terytorialnej, skuteczne i efektywne wdrażanie funduszy unijnych na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej, pozyskanie inwestycji i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

Dzięki determinacji i konsekwentnym działaniom marszałek Elżbiety Anny Polak szpitale podległe samorządowi województwa przestały się zadłużać. Największym sukcesem w tym zakresie było przekształcenie i oddłużenie szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.- jednego z najbardziej zadłużonych w Polsce. Samorząd skorzystał  wówczas z rządowej dotacji wysokości 108  mln zł. Od tej pory szpital dynamicznie się rozwija, utrzymując jednocześnie dodatni wynik finansowy.

 

Powrót do listy prelegentów