Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopot

Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2008 r. Od początku lat 90. radny Sopotu oraz jego wiceprezydent. Od 1998 r. pełni funkcję prezydenta Sopotu. W latach 1990-1998 był radnym Sejmiku Województwa Gdańskiego.

Od 2007 r. do 2011 r. Wiceprezes Związku Miast Polskich, Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Obecnie członek Zarządu Związku Miast Polskich, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Powrót do listy prelegentów