Rozlewanie się zabudowy poważnym kosztem dla samorządów

Doprowadzenie kanalizacji, wodociągów czy utwardzonych dróg do osiedli położonych często w szczerym polu oznacza dla samorządów olbrzymie koszty.

Rozwiązań dla problemu rozlewania się miast i obciążeń z tym związanych będziemy szukać na tegorocznej edycji Kongresu Regionów.

Po południu 16 maja w Warszawie padał rzęsisty deszcz. Miasto i główne wylotówki niemal natychmiast stanęły w rekordowych korkach. Zapchane po brzegi ulice to dla poruszających się po stolicy nie nowina, ale tym razem było wyjątkowo źle.

Korki mają oczywiście wiele przyczyn – niepoślednią rolę grają warunki atmosferyczne i umiejętności kierowców (naukowcy twierdzą, że winni są i ci zbyt pewni siebie i agresywni, i ci zbyt bojaźliwi). Ale najważniejszym powodem jest zbyt duża liczba samochodów, które w jednym momencie próbują przejechać dany odcinek drogi.

I tu właśnie dochodzimy do suburbanizacji. Przeprowadza na przedmieścia zdaje się pozwalać na korzystanie z możliwości, które daje miasto, a jednocześnie zrezygnowanie z miejskiego stylu życia i zbliżenie się do natury. Ale podmiejska idylla to tylko pozór. W praktyce domek na przedmieściach skazuje jego mieszkańców na spędzanie lwiej część wolnego czasu za kierownicą samochodu. I dzień w dzień tkwią w mniejszych lub większych korkach.

Płacą za to nie tylko własnym czasem, ale także pieniędzmi. Według prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk koszty chaosu przestrzennego i rozproszenia zabudowy idą w Polsce w miliardy. – W samej aglomeracji warszawskiej to ok. 2 mld złotych – mówił prof. Śleszyński w rozmowie z serwisem jagielloński24.pl.

Ale pieniądze to nie wszystko, bo na dojazdach cierpią także więzi rodzinne i społeczne tych, którzy wybrali przeprowadzkę na przedmieścia czy do podmiejskich gmin. A także ich dzieci. Co ciekawe to właśnie w przypadku dzieci skalę suburbanizacji widać wyjątkowo dobrze. Wystarczy rzut oka na przygotowaną przez GUS mapę przedstawiającą udział dzieci w ogólnej liczbie ludności w gminach w 2016 r. Wielkie aglomeracje – Poznań, Wrocław, Warszawa czy Trójmiasto – to na niej białe plamy. Co innego otaczające miejscowości. Tu odsetek dzieci w populacji jest rekordowy. Powód jest oczywisty – na wyprowadzkę z dużych miast decydują się przede wszystkim ludzie młodzi, którzy albo już mają małe dzieci albo dopiero planują powiększenie rodziny.

Kłopot w tym, że w gminach wianuszkiem otaczającym metropolię brakuje często żłobków i przedszkoli, które mogłyby przyjąć potomstwo nowych mieszkańców. Podobnie jest z miejscami w szkołach. Taka sytuacja zmusza rodziców do dowożenia pociech do… szkół w mieście, z którego wcześniej się wyprowadzili. Oczywiście samochodem.

„Koszt uzbrojenia obszarów najbardziej rozproszonych jest dla gminy nawet 100 razy większy od kosztów zabudowy zwartej”.
Suburbanizacja to właśnie przede wszystkim kłopoty z infrastrukturą. Niekontrolowane rozlewanie się zabudowy, nie tylko na przedmieściach, ale także na otaczające metropolię gminy sprawia, że dostarczenie podstawowych usług staje się poważnym kłopotem. Doprowadzenie kanalizacji, wodociągów czy utwardzonych dróg do osiedli położonych często w szczerym polu oznacza dla samorządów olbrzymie koszty. Ba, często jest to zupełnie niemożliwe. – Koszt uzbrojenia obszarów najbardziej rozproszonych jest dla gminy nawet 100 razy większy od kosztów zabudowy zwartej – komentował prof. Przemysław Śleszyński w rozmowie z PAP.

Niemożliwe jest też stworzenie systemu komunikacji miejskiej, który mógłby pomóc mieszkańcom dostać się do pracy czy szkoły. Głównie dlatego są oni skazani na tkwienie w wiecznych korkach.

Problem porzucania centrów miast i rozlewania się przedmieść nie dotyczy oczywiście tylko naszego kraju. W Zachodniej Europie i w USA zauważono go już po II wojnie światowej. Do Polski dotarł dopiero po transformacji ustrojowej. I ma swój lokalny koloryt. – [Na Zachodzie] są to jednak zwarte osiedla podmiejskie, z wyznaczonymi liniami zabudowy. W Polsce mamy wiejską ulicę z nierównymi działkami, które są zabudowywane osobno i nie po kolei – mamy więc dom, potem cztery puste działki, znowu dom, trzy puste działki i kolejny dom dopiero za „rogiem”, który wyznaczają tylko krzyżujące się ulice, bo narożna działka też stoi pusta. Jedno i drugie jest nieefektywne, ale na Zachodzie jest w tym przynajmniej porządek – wiemy, gdzie jest las, gdzie pole, a gdzie zabudowa. W Polsce kompletny miszmasz – opisywał prof. Przemysław Śleszyński w rozmowie z jagielloński24.pl.

Lokalną specyfiką jest także to, że w Polsce suburbanizacji ulegają nie tylko metropolie, jak Warszawa czy Wrocław, nie tylko duże miasta jak Radom czy Toruń, ale nawet mniejsze ośrodki. Jako pierwsza na ten fenomen uwagę zwróciła dr Katarzyna Kajdanek z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zbadała ten proces na Dolnym Śląsku. Przykładem może być Jelenia Góra. O ile w 1995 roku miasto liczyło 93 tys. mieszkańców to w 2013 r. było ich niecałe 82 tys. W podobnym tempie wyludniały się otaczające Jelenią Górę mniejsze miasta jak choćby Karpacz czy Szklarska Poręba. Tymczasem w okolicznych gminach wiejskich mieszkańców przybywało. Najwięcej w niewielkiej gminie Jeżów Sudecki, której populacja zwiększyła się… o ponad 22 proc.

Czy suburbanizacji można jakoś zaradzić? Niespecjalnie. Problem w tym, że przeprowadzka na przedmieścia jest decyzją indywidualną. Jej źródłem są potrzeby i dążenia mieszczuchów kuszonych sielankowym życiem we własnym domku bliżej natury. Jednocześnie rozlewaniu miast sprzyja planowanie przestrzenne na poziomie samorządów, a raczej jego brak. Z analizy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk wynika, że na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mogłoby zamieszkać… nawet 60 mln Polaków.

Wiele wskazuje więc na to, że problem rozlewania się miast będzie narastał. Z analizy GUS z 2017 r. wynika, że do 2030 r. populacja większości głównych ośrodków miejskich znacznie się skurczy. Spośród 39 miast powyżej 100 tysięcy jedynie w sześciu wystąpi wzrost liczby ludności, a tylko w Warszawie i Rzeszowie wzrost ten przekroczy 5 proc. Jednocześnie będą w Polsce gminy, które czeka ludnościowy boom. Populacja leżącej niedaleko Poznania gminy wiejskiej Komorniki zwiększy się o 50 proc. Niewiele mniej mieszkańców zyska gmina wiejska Pruszcz Gdański. Z kolei liczba ludności leżącego między Bydgoszczą a Toruniem Obrowa wzrośnie o ponad 40 proc.

Jak lokalna infrastruktura poradzi sobie z tym napływem? Dotychczasowe doświadczenia z suburbanizacją nie nastrajają optymistycznie.

Interesujesz się polityką miejską i sprawami samorządowymi? Weź udział w Kongresie Regionów. Skorzystaj z promocji i kup bilet już teraz.

Tekst został oryginalnie opublikowany w tygodniku Newsweek.