MOBILNOŚĆ: Optymalizacja mobilności: komu przyznać przywileje, a kto musi ponieść koszty? Perspektywa grup społecznych.

Perspektywa strategiczna

 • Czy rozwiązywanie problemów komunikacyjnych musi się odbywać przez uprzywilejowywanie niektórych grup kosztem innych?
 • Samochód zły, autobus dobry? Czy zamiast patrzeć schematycznie przez pryzmat środków transportu, nie lepiej podejmować decyzje o miksie środków transportu przez pryzmat angażowanych zasobów?
 • Racjonalność nakładów infrastrukturalnych – innowacje w transporcie masowym, czyli czy metro jest w ogóle potrzebne?
 • Zmuszanie czy zachęcanie do komunikacji zbiorowej – próg nasycenia taborem a potrzeby mieszkańców
 • Gdzie kończy się interes publiczny związany z zapewnieniem transportu a zaczyna interes prywatny? Jak walczyć z wykluczeniem transportowym?

 

Taktyka i narzędzia

 • Mobilność miejska w formie współdzielonych zasobów – rzeczywiste koszty i rzeczywiste korzyści.
 • Elektromobilność – rozwiązanie problemów, czy generowanie nowych? Jak obniżyć koszty i jak maksymalnie skrócić okres zwrotu w przypadku bardzo drogich rozwiązań e-mobilnych (autobusy i stacje ładujące)? Gdzie szukać elektrycznych śmieciarek?
 • Transport jako zadanie z Big Data, IoT i zarządzania procesami.
 • Parkingi i drogi – marnotrawstwo przestrzeni czy dobrodziejstwo dla lokalnych biznesów i mieszkańców?
 • Zamknięte strefy czystego transportu, wysokie opłaty parkingowe, skuteczna egzekucja płatności parkingowych, rozszerzanie stref płatnego parkowania, zmniejszanie liczby miejsc parkingowych w ogóle i abonamentowych dla mieszkańców, zmniejszanie liczby pasów drogowych – dużo narzędzi w ręku, których prawie nikt nie stosuje. Czego jeszcze brakuje, by ograniczyć ruch w metropolii?
 • Transport ponad granicami JST. Jak zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do transportu w skali powiatu, metropolii i województwa, pomimo rozdziału kompetencji i zasobów między różne poziomy samorządu? Transportowe związki powiatowo-gminne – mistrzostwo miękkiego zarządzania czy związki twardych interesów?
 • Jak ułatwiać poruszanie się po mieście z perspektywy użytkownika? Czy usługa kompleksowego transportu w mieście w zamian za miesięczny abonament (MaaS) może sprawić, że tradycyjne podziały na prywatne i publiczne, oraz zbiorowe i indywidualne przestaną mieć znaczenie zarówno dla użytkownika jak i dla samorządu?
 • Problem pierwszej i ostatniej mili. Czy telebusy i autonomiczne mini-busy z modelu mobilności na żądanie mogą stanowić skuteczną konkurencję dla samochodu pod względem wygody, bliskości i łącznego czasu podróży?