GALERIA edycji 2017

 

 

 

 

19 czerwca 2017

 

I Sesja Plenarna
Przyjazne miasto przyszłości budowane wokół ludzi – jak je stworzyć i jak sfinansować.

Moderator: Roman Młodkowski – Dyrektor Programowy VIII Kongresu Regionów, Forbes

Prezentacja gościa specjalnego: Gil Penalosa

Janusz Gromek – Prezydent Kołobrzegu
Wojciech Hann – Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
Jan Olbrycht – europoseł
Gil Penalosa – ekspert od planowania przyjaznych miast

 

 


 

INNOWACJE W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI JST

Partnerstwo publiczno-prywatne: szansa czy konieczność?

Moderator: dr Rafał Cieślak – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW

Korzyści i bariery we wdrażaniu projektów PPP w Polsce z perspektywy JST i rynku partnerów prywatnych. Współpraca PPP w edukacji ekonomicznej.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik – Wójt Lesznowoli
Patryk Darowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego
Adrian Guranowski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim
Waldemar Zbytek – Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

 

 


 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Miejski transport przyszłości – e-mity i e-rzeczywistość.

Moderator: Paweł Zielewski – Redaktor naczelny Forbes

Jaki będzie miejski transport przyszłości i jak daleko jest jutro od dziś.

Rafał Czyżewski – Prezes Greenway Infrastructure Poland
Tomasz Gałaszkiewicz – Brand Manager BMW i
Marcin Korolec – Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych
Małgorzata Ryniak – Członek Zarządu Volvo Polska

 

 


 

INNOWACJE SPOŁECZNE

Pomoc społeczna – czas na nowy model.

Moderator: Robert Feluś – Redaktor naczelny gazety codziennej Fakt

W poszukiwaniu nowego modelu pomocy społecznej.

Agata Dąmbska – Forum Od-nowa
Aleksandra Kowalska – ROPS Poznań
dr Małgorzata Michalewska-Pawlak – Uniwersytet Wrocławski
Przemysław Wiśniewski – Fundacja Zaczyn

 

 


 

INNOWACYJNE INWESTYCJE

Kultura jako czynnik innowacyjnego zarządzania miastem.

Moderator: Katarzyna Janowska – Redaktor naczelna kultury w Onet.pl.

Krzysztof Maj – Dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016, Wrocław
Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina
Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

 

 


 

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST

Czas na zmianę? Podział terytorialny po 20 latach od reformy.

Moderator: Michał Staniszewski – Politechnika Warszawska

Suma wszystkich błędów... w podziale terytorialnym.

Tadeusz Ferenc – Prezydent Rzeszowa
Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Janusz Kubicki – Prezydent Zielonej Góry
Stanisław Huskowski – poseł, były wiceminister administracji i cyfryzacji, były prezydent Wrocławia
dr Aldona Wiktorska-Święcka – Uniwersytet Wrocławski
Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Opola

 

 


 

INNOWACJE W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI JST

Edukacja - pozorowane status quo.

Moderator: Robert Feluś – Redaktor naczelny gazety codziennej Fakt

Jak obejść formalne ograniczenia, by uratować budżet edukacji w JST i poprawić jakość nauczania?

Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji UM Wrocław
Katarzyna Król – Wiceprezydent Krakowa
Piotr Lech – Burmistrz Milicza
Karol Rajewski – Burmistrz Błaszek
Piotr Siniakowicz – Burmistrz Siemiatycz

 

 


 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Polityka energetyczna - bez polityki.

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor naczelny Biznes Alert

Samorządowa polityka energetyczna – możliwości działania.

Robert Dederko – Wiceprezydent Bytomia
Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Świdnicy
Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka
Robert Raczyński – Prezydent Lubina
Jakub Tomczak – Senior Manager, EY

 

 


 

INNOWACJE SPOŁECZNE

Rewitalizacja i polityka mieszkaniowa – cele równoległe czy tożsame?

Moderator: dr Justyna Glusman – Forum Od-nowa

Rewitalizacja pod rękę z polityką mieszkaniową.

Krzysztof Herbst – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Janusz Kobeszko – Bank Gospodarstwa Krajowego, program Mieszkanie+
Paweł Nykiel – Prezes Divideyou.com
Marcin Obijalski – Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Łodzi
Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka
Magdalena Wrzesień – Stowarzyszenie Architektów Polskich

 

 


 

INNOWACYJNE INWESTYCJE

Inwestycje w potencjał ludzki – nowe idee i narzędzia.

Moderator: Iwona Ciećwierz – Fundacja Szkoła Liderów

Jak rozwijać miasta w wymiarze społeczno-gospodarczym?

Alina Czyżewska – Kongres Ruchów Miejskich, Gorzów Wielkopolski
Anna Karwacka – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Mielca
Tomasz Korczyński – Dentons
Justyna Król – Pracownia Miejska
Przemysław Radwan-Rohrenschef – Prezes Fundacji Szkoła Liderów

 

 


 

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST

Zadania JST – urealnić czy zostawić w obecnym kształcie.

Moderator: Janusz Król – Redaktor naczelny pisma Wspólnota

Zadania do zmiany?

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
dr hab. Marian Kachniarz – Uniwersytet Wrocławski
Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich
dr Aleksander Nelicki – ekspert niezależny
dr Paweł Wróblewski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 

 


 

II Sesja Plenarna

Miasto przyszłości - Światowe trendy współdzielenia i mobilności, które na trwałe zmieniają strukturę miast.

Moderator: Roman Młodkowski – Dyrektor Programowy VIII Kongresu Regionów, Forbes

Prezentacja gościa specjalnego: Carl Friedrich Eckhardt

Carl Friedrich Eckhardt – Szef globalnego think tanku Urban Mobility
Mateusz Litewski – Dyr. Polityki Publicznej Ubera w Europie Środkowo-Wschodniej
Maciej Panek – Prezes Panek S.A.
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawa
Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna
Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

 

 


 

Uroczysta Gala VIII Kongresu Regionów

 

Przyznanie nagród w rankingu "Miasta atrakcyjne dla biznesu" 2017 Forbesa

 

 

 

Przyznanie nagrody w konkursie "Metamorfoza mojego regionu. Przed i po"

 

 

 

Przyznanie nagród w "Rankingu prezydentów miast n15" 2017 Newsweeka

 

 

 


 

 

20 czerwca 2017

 

III Sesja Plenarna

Marka osobista miasta i prezydentów miast w social mediach.

Prezenter i moderator: Jarosław Kuźniar – Onet Rano

Przykłady nowoczesnego lokowania produktu – miasta
Kryzys w social mediach. Dialog na poziomie lokalnym

Robert Biedroń – Prezydent Słupska
Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego
Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocław
Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli

 

 


 

INNOWACJE W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI JST

Skazani na innowacje – źródła finansowania po zakończeniu unijnej perspektywy 2014-2020.

Moderator: Paweł Zielewski – Redaktor naczelny Forbes

Czy koniec Perspektywy to koniec perspektyw?

Janina Fornalik – Doradca Podatkowy, MDDP
Marek Ignor – Prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju
Damian Michalak – Kancelaria Prawna D. Michalak
Robert Perkowski – Burmistrz Ząbek
Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli
Marcin Urban – Skarbnik Wrocławia

 

 


 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Transport przyszłości – technologie jutra dostępne dziś.

Moderator: Marcin Walków – Business Insider

Czy miasta zostaną opanowane przez pasażerskie drony, latające samochody?

Aleksander Buczkowski – Menedżer Zespołu Drone Powered Solutions, PwC
Adam Popiołek – Politechnika Wrocławska
Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia
Krzysztof Tabiszewski – Prezes Hyper Poland

 

 


 

INNOWACJE SPOŁECZNE

Starzenie się w miejscu zamieszkania.

Moderator: Barbara Imiołczyk – Dyrektor Centrum Projektów Społecznych

Jak wykorzystać sieci społeczne i lokalne zasoby do projektowania usług dla osób starszych?

Celina Maciejewska – Prezeska Fundacji Subvenio
Honorata Dudek-Frysiak – Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
Beata Tokarz-Kamińska – Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
Magdalena Wilk-Białek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych

 

 


 

INNOWACYJNE INWESTYCJE

Jak znaleźć równowagę między inwestycjami wizerunkowymi miasta a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

Moderator: Robert Feluś – Redaktor Naczelny gazety Fakt.

Projekty wizerunkowe a potrzeby mieszkańców – wybór pozornie oczywisty.

Radosław Jęcek – Burmistrz Karpacza
Marcin Przychodny – Prezes Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017
prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak – Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

 

 


 

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST

Transparentny samorząd: fikcja czy rzeczywistość?

Moderator: Jarosław Makowski – Radny Sejmiku Śląskiego

Informacja publiczna i dostęp do niej – niewykorzystane dobro czy niedotrzymana obietnica.

Jan Baran – Instytut Badań Strukturalnych
Robert Biedroń – Prezydent Słupska
Alina Czyżewska – Kongres Ruchów Miejskich, Gorzów Wielkopolski
dr Justyna Glusman – Forum Od-nowa
Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego
Magdalena Siwanowicz – Fundacja e-Państwo

 

 


 

INNOWACJE W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI JST

Zadłużenie szpitali. Szukając dobrych rozwiązań dla samorządów.

Moderator: Dariusz Grzędziński – Fakt.

Zmiany legislacyjne w sektorze zdrowotnym.Wpływ sieci szpitali na finanse samorządowej służby zdrowia, szpitale i pacjentów.
Sieć szpitali - szansa czy ryzyko dla budżetów placówek ochrony zdrowia?

Tomisław Bensari – Prezes PGF Urtica
Marek Kołodziejski – Związek Pracodawców STRATERA MED
Krzysztof Konik – Brzeskie Centrum Medyczne
Piotr Ciompa – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. o. Pio w Przemyślu
Jakub Szulc – Partner EY
Andrzej Woźny – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc Wrocław

 

 


 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Czyste powietrze – niespodziewanie nieosiągalne dobro.

Moderator: Krzysztof Smolnicki – Fundacja Ekorozwoju

Trują mieszkańcy – co mogą samorządy?

Paweł Ciećko – Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Agnieszka Cybulska-Małycha – Dyrektor Departamentu Zrówoważonego Rozwoju UM Wrocław
Beata Klimek – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
Hubert Papaj – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Łukasz Tekeli – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Witold Śmiałek – Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza
Anna Zajączkowska – Partnerstwo „Wielkomiejska Misja – Niska Emisja”

 

 


 

INNOWACJE SPOŁECZNE

Partycypacja obywatelska – kontrolować czy wzmacniać?

Moderator: Dorota Bąbiak-Kowalska – zastępca Redaktora naczelnego pisma Wspólnota

Gdy partycypujący obywatele mają pomysły inne niż samorząd...

dr Maurycy Graszewicz – Ekspert ds. Komunikacji Społecznej, SWPS
Rafał Krenz – Dyr. Centrum Badań Społ. i Polityk Lokalnych Collegium Civitas
Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
Przemysław Radwan-Rohrenschef – Prezes Fundacji Szkoła Liderów
Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej

 

 


 

INNOWACYJNE INWESTYCJE

Mobilność jako główne wyzwanie rozwojowe miast i regionów.

Moderator: Roman Młodkowski – Dyrektor Programowy VIII Kongresu Regionów, Forbes.

Transport na zakręcie czy na prostej?

Michał Beim – ekspert
Maciej Kość – Prezes ElectroMobility Poland
Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrówn. Mobilności UM Wrocław
Jerzy Michalak – Członek Zarządu Woj. Dolnośląskiego
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha
Piotr Zaremba – Szef projektu budowy polskiego samochodu elektrycznego ElectroMobility Poland

 

 


 

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST

Czas na dialog – jak zbudować efektywną współpracę administracji i biznesu.

Moderator: dr Grzegorz Baczewski – Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan

Czy dialog społeczny jest najlepszą formą łagodzenia konfliktów między władzami, związkami zawodowymi i przedsiębiorcami?

Anna Karaszewska – Prezes Zarządu Jobs First
Marcin Kowalski – Wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców
Jacek Pająk – Dyrektor WUP w Krakowie
Wadim Tyszkiewicz – Prezydent Nowej Soli

 

 


 

INNOWACJE W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI JST

Usługi publiczne świadczone przez spółki komunalne. Metoda na poprawę jakości i efektywności?

Moderator: Agata Dąmbska – Forum Od-nowa

Korporacyjne zarządzanie finansowe jako sposób na samorządową efektywność.

Danuta Kamińska – Skarbnik Miasta Katowice
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Kraków
Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Marcin Waszak – Fundacja Batorego
dr hab. Krystian Ziemski – ekspert

 

 


 

INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Technologie informacyjne w służbie kontaktu z obywatelami.

Moderator: Ryszard Holzer – Newsweek

Eliminacja konfliktów urzędów z obywatelami dzięki zastosowaniu technologii.

Rafał Bakalarz – Dyrektor Sprzedaży B2B ds. ICT, Netia
Jacek Królikowski – Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Szymon Krupa – Dyr. Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji UM Warszawa
dr Ewa Weber – Sekretarz miasta Zabrza
Jarosław Perduta – Wicedyrektor Departamentu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tomasz Turzyński – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 

 


 

INNOWACJE SPOŁECZNE

Polityka przestrzenna instrumentem zmian społecznych.

Moderator: dr Adam Kowalewski – Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Przestrzeń społeczna wyznaczana na mapie geodezyjnej.

Grzegorz Buczek – Stowarzyszenie Architektów Polskich
Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna
Ewa Heczko-Hyłowa – ekspert ds. miast Team Europe, przedsawiciel KE w Polsce
Jerzy Stępień - Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL, współtwórca polskiego samorządu

 

 


 

INNOWACYJNE INWESTYCJE

Inteligentna infrastruktura.

Moderator: Rafał Kerger – Redaktor naczelny Portalu Samorządowego

Dane masowe (Big Data), digitalizacja i inne nowinki technologiczne w praktycznym życiu gmin, powiatów i województw.

Maciej Bluj – Wiceprezydent Wrocławia
Jacek Cichocki – Koordynator projektów Digital Economy Lab (deLab) na UW
Maciej Kocięcki – Dyrektor Rozwoju i Zarządzania M2M i IoT w Orange Polska
Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha

 

 


 

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU JST

Szanse i zagrożenia tworzenia Centrów Usług Wspólnych.

Moderator: Mateusz Karciarz – portal Prawo dla Samorządu

Czy samorządy potrzebują Centrów Usług Wspólnych?

Dariusz Jędryczek – Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
Ryszard Henryk Niedziółka – Starosta Kętrzyński
Piotr Tomaszewski – Skarbnik Miasta Bydgoszcz
Marek Wójcik – były Wiceminister Administracji i Cyfryzacji

 

 


 

IV Sesja Plenarna
Projektowanie innowacyjnych przestrzeni publicznych w mieście – jak i z kim?

Moderator: Roman Młodkowski – Dyrektor Programowy VIII Kongresu Regionów, Forbes

Prezentacja gościa specjalnego: Lorenz Dexler

Małgorzata Bartyna-Zielińska – Ogrodnik Miejski Wrocławia, Prezes Wrocławskiego Oddziału Urbanistów Polskich
Lorenz Dexler – Partner Zarządzający Topotek1
Ewa Heczko-Hyłowa – ekspert ds. miast Team Europe, przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce
Zbigniew Maćków – architekt

 

 

 

Powered by JS Network Solutions